Home

 

 

30/8/2020

Mispo in Corona tijd.

Seizoen 2020-2021

Covid-19 heeft niet alleen onze competitie moeilijk gemaakt ook ons familieleven moest ervoor wijken. Toch proberen we om stilaan terug te keren naar onze ontspanning zonder dwang. Daarom starten we met vrijwilligers op recreatieve basis.

Zo hopen we de winter goed door te komen.

Er zijn natuurlijk enkele voorwaarden die ten allen tijde gerespecteerd zullen moeten worden. We kunnen het risico niet lopen om een of ander besmettings-geval op te lopen en daardoor het seizoen te moeten stil leggen. Daarom onze dringende oproep de regels na te leven en onze ontspanning te kunnen garanderen.

We wensen jullie alvast veel plezier en veel succes en hou je en je familie gezond.

We zien elkaar terug op 5 september 2020

 

Play-Offs

Na de 9° wedstrijd zullen alle ploegen tegen elkaar gespeeld hebben. De rest van de competitie zal verlopen via een play-off systeem waarbij , volgens de stand na de 9° speeldag, er twee poules opgemaakt . Een poule zal bestaan uit de eerste 5 ploegen in de stand, de andere uit de laatste 5.

Per poule zullen de ploegen weer tegen elkaar uitkomen. Gezien de poules uit 5 teams bestaan en ze per 2 spelen is er zogezegd 1 ploeg "vrij" per week. Die moeten wel aanwezig zijn en tegen elkaar spelen voor hun persoonlijke klassementen: regelmatigheid, scratch en handicap.

De indeling van de poules en de banen kan pas opgemaakt worden na de 9° speeldag.

20 jaar Mispo

BBQ 20 jaar Mispo op 21/06/2015

 

Na 20 jaar mocht Mispo feest vieren. Dank zij sponsors en medewerkers werd een BBQ georganiseerd voor alle leden. Die waren dan ook in grote getale opgekomen en werden door het ontvangscomiteit ontvangen met een aperitef. De helpers achter de schermen en achter de toog hadden de handen vol. De spelers waarmee het allemaal begon werden even aan het talrijke publiek voorgesteld.

Na het aperitief kwam dan de huldiging van de seizoensresultaten: Regelmatigheidscriterium en de individuele " Best of season" .

Luc bracht een mooi dankwoordje voor het bestuur, ouders en alle medewerkers.

Welkom aan alle genodigden om met ons 20 jaar Mispo te vieren.

 Wij zijn gestart in 1995 met enkele mensen die het voor het plezier wilden doen. Van dat plezier kwam het dat wij om de 14 dagen speelden. Nu zijn wij met 40 jongens en meisjes die om de 14 dagen spelen. Alle banen zijn volzet.

Ik wil in de eerste plaats ons bestuur bedanken die voor ons al 20 jaar gereed staan, ook onze ouders, voogden, broers of zus die elke keer komen supporteren, bedankt daar voor.

Ook onze sponsor Gust Bertels wil ik bedanken. Wat zouden wij zonder hen gaan doen. Hij zorgt altijd voor de mooie kledij, ook dit jaar voor de eerste keer de Brunch was een succes. Ook alle helpers die daaraan meegewerkt hebben zou ik willen bedanken.

Wij hebben op die 20 jaar al veel bereikt met bekers en medailles. Wij hopen dat in de toekomst blijven te kunnen doen.

Nog de groetjes van Luc Diels een speler van Mispo.

 

Terwijl de "History Band" ons vergaste met hun prachtige muziek en Vlaamse liedjes kon de rest zich even vermaken aan volkspelen of "Kubb" onder de deskundige leiding van de Vriendenkring.

Daar krijg je honger van en de BBQ kon beginnen. Luc (Willekens) bewees zijn vakmanschap door fantastische schotel en lekker, fijn gebakken vlees." Man, man, man...!!!!". Even alle dieëten aan de kant gezet.

Verpozen was er niet bij want de " History Band " joeg iedereen op de dansvloer met de steun van enkele leden.

Een zeer fijn en geslaagd feest met dank aan ALLE medewerkers voor en achter de schermen, voor, tijdens en na de BBQ. ispo is goed op weg voor een zilveren jubileum ??

 

Nog meer nieuwe uitrusting.

 

Hoewel we allen reeds goed in een nieuw truitje uitgedosd waren werd de clubuitrusting aangevuld met een hip,mooi en prachtig windjackje.
Gust en Marita ( van fa. Electro Bertels)  geflankeerd met hun kleindochter hielden eraan de uitrusting persoonlijk aan iedere bowler te overhandigen.
Ze konden zien hoe gelukkig en blij ze onze leden hiermee maken. Linda droeg haar steentje bij en leidde de uitdeling in goede banen.
Aan de spelers nu om te laten zien dat ze dit geschenk waard zijn en zich zullen inzetten om de clubkleuren te verdedigen en zo ook een beetje
teruggeven aan deze fantastische sponsering.

We kunnen niet genoeg de firma Bertels, Gust en Marita hiervoor bedanken. Dank !!

Hieronder enkele prachtige sfeerfoto's (met dank aan de fotograaf Rudy Van den Weyer).

                                               

Nieuwe uitrusting.

Dank zij Electro Bertels kregen onze spelers een nieuwe uitrusting. Mooie blauwe truitjes voor iedereen. Voor deze
gelegenheid kwamen Bert met zijn lieftallige vrouw en dochtertje eigenhandig de truitjes aan de spelers overhandigen
terwijl de presentatie verzorgd werd door Linda. Sinterklaas kwam voor Mispo dus een beetje vroeger maar niemand
betreurde het.

Mispo dankt zijn gulle sponsor voor deze ondersteuning en zo ziet de club er weer fris en nieuw uit.

   

               

                  

 

Schenking Bleukensrun.

Op 12 november kwamen afgevaardigden van de Bleukensrun die een deel van hun opbrengst kwamen
 schenken aan Mispo.
Richard Mols,Martine Beenaerts en Stefan Vangenechten brachten de spelers een bezoek en
overhandigden hen een cheque van €250 ten voordele van de club.

De club is de organisatoren en de sportraad van Balen heel dankbaar voor dit gulle geschenk en
 verzekeren dat de som goed zal besteed worden voor onze mindervalidensport.

                                   
 

 

 Vissersprijskamp.

"De Balense Vissers" organiseerden de 25° juli op de visvijver Geitenberg te Balen een viswedstrijd ten
voordele van Mispo.

Deze Prijskamp is een zeer groot succes geworden dank zij de organisatoren en vrijwillige medewerkers.
Er werd veel gevist, gewerkt, gedronken en plezier gemaakt.

Het heeft in alle geval de moeite geloond want op 2/10/2010 werd door de afgevaardigden van de
"Balense Vissers": Rik, Louis en Dré een mooie cheque van zoeven € 947.73 overhandigd aan de club.

Mispo dankt hartelijk de "Balense Vissers" voor dit edelmoedig gebaar en staat er garant voor dat dit bedrag
goed zal besteede worden ten bate van spelers en speelsters zodat ze hun Liga-, interclub-, en tornooicompetitie
met een gerust gemoed kunnen doormaken.

 

Nogmaals dank aan de "Balense Vissers";

 

 

 

Sportlaureaten 2008 MOL

                  

Op vrijdag 6 februari werden  in de sporthal te Mol de plaatselijke sportlaureaten gehuldigd.

Voor de Molse deelnemers van Mispo werden in de bloemetjes gezet: Tom Melis, Gust Haesendonck,

Frank Nevelsteen, Hans Croes, Carla Rogghe, France Chody en Ilse Meganck (foto). Ook nog Joeri Vanherck en Willy

Verdonck (afw).

Nieuwe uitrusting.

Dank zij een vraag en een steuntje van Linda aan tante Marita en nonkel Gust  van Electro Bertels werden

alle spelers in het bezit  gesteld van een nieuw truitje. Marita en Gust waren dan ook nog bereidwillig deze

 aan iedere speler uit te reiken en iedereen kreeg de kans hen persoonlijk te bedanken.

We moeten er niet bij vertellen hoe blij ze allemaal waren. Hierbij enkele  fotos van dit gebeuren.

Mispo dankt natuurlijk deze gulle sponsor, Marita en Gust, en zullen hun kleuren goed verdedigen.

 

 

 

 

Familienamiddag 29/06/2008.

Met een grote aanwezigheid en een massale deelname werd het bowlingseizoen afgesloten met een gezellige spelnamiddag.

Om het geheel wat variatie te geven werden bepaalde moeilijke opdrachten gedurende de games ingevoerd zoals : gooien al

 zittend op de knieën, met de rug naar de baan, met twee handen gooien enz…

Uiteindelijk werd de spelnamiddag gewonnen door de familie Chody.

 Natascha reikte met veel plezier de trofee aan de familie Chody uit.

Proficiat voor de winnaars en bedankt aan alle deelnemers.

           

De overwinnaars: Fam. Chody

Nog enkele sfeerbeelden

                       

 

We  wensen jullie veel zonnige en prettige verlofdagen en vinden elkaar terug na de vacantie, zeker

op het eerste tornooi in Mol op zaterdag 6 september.

 

Huldiging sportlaureaten 2007- Balen

Vrijdag 8 februari 2008 werden in Balen de sportlaureaten gelauwerd. Enkele sporters van Mispo mochten delen in de huldiging waarvan de volgende fotos getuigen.

Om de fotos te vergroten op het scherm : klik op de miniatuur:

Op de foto de gelauwerden:Liesbeth Snauwaert, Christa Claes, Josette Van Roey en Linda Verbraeken.

Op de foto : Luc Diels.

Huldiging van kampioenen en sportlaureaten 2007 -Mol

Vrijdag 1 februari 2008 vond in de sporthal te Mol de huldiging plaats van de kampioenen en sportlaureaten 2007 .
Mispo is niet onopgemerkt uit de huldiging gekomen  want de hoogste persoonlijke onderscheiding  kwam toe aan
niemand minder dan Ilse Meganck die uitgeroepen werd tot  SPORTVROUW VAN HET JAAR 2007.

Haar deelname en resultaten aan de Internationale Special Olympics te Shangai zijn daar niet vreemd aan. Ze moest
het opnemen tegen twee andere sportvrouwen die ook een puik resultaat konden voorleggen nl: Kristel Mijnendonckx
van de Touwtrekvereniging Fam. Janssens uit Retie en Ineke Stevens van Vabco Atletiek. De jury koos  terecht voor
Ilse en brengt zo een oprechte erkenning van de mindervaliden-sport.

Nog twee andere Mispo-leden werden gelauwerd wegens hun resultaten: France Chody en Carla Rogghe.

Bovendien werd het "Brandteam" als team gehuldigd met name: Jozef Claes, Gust Desaideleer, Gust Haesendonck,
René Heselmans, Boudewijn Vandereydt, Willy Verdonck en Joeri Van Herck .

Om de fotos te vergroten op het scherm : klik op de miniatuur:

Ilse met de trofee van Sportvrouw 2007

Foto 1: De drie genomineerden voor Sportvrouw 2007

Foto 2 en 3 : Ilse wordt geinterviewd over haar belevenissen en prestaties in China

Foto 4: Ilse met Kristel en Ineke

Foto 5: De kampioenen van 2007

De andere gelauwerden:France Chody en Carla Rogghe

Het Brandteam: Gust Desaideleer, Jozef Claes, René Heselmans, Boudewijn Vandereydt.
Niet op de foto:Gust Haesendonck , Willy Verdonck en Joeri Van Herck .

 

 

Aan allen een dikke proficiat.

Berichtjes voor oktober 2007.

 

Mispo is als vereniging verheugd en gelukkig om heden op 20/09/2007 u de geboorte te mogen melden van hun boreling (hun eigen website).

We hopen dat deze boreling verder zal opgroeien in alle gezondheid en vreugde en dat de kinderziekten, die elke opgroeiende meemaakt, niet al te erg zullen zijn en snel overwonnen zullen worden.

We hopen ook dat deze nieuweling in het middelpunt van de belangstelling zal staan tot grote vreugde van de leden, ouders, sympathisanten, andere clubs enz... en allen de kans geven om onze spelers en speelsters  beter te leren kennen, aanmoedigen.

Lasted update:30/08/2020                                         

                                                                                                 Voor vragen of opmerkingen over deze website e-mail naar: webmaster@mispo.be